JOIN US

Regional Head of Domestic Market


Mr. Chen

Mr. Chen

Beijing

131-2683-0018

Ms. Tan

Ms. Tan

Hunan, Jilin, Liaoning
153-8800-0552

Mr. Ye

Mr. Ye

Shandong, Zhejiang, Shanghai
153-8800-0537

Mr. Liu

Mr. Liu

Henan, Shanxi, Hubei, Xinjiang
153-8800-0551

Mr. Leung

Mr. Leung

Tibet, Hainan, Guizhou, Sichuan
199-1151-1751

Mr. Liu

Mr. Liu

Chongqing, Yunnan, Shaanxi, Qinghai, Tianjin
181-6373-1873

Mr. May

Mr. May

Fujian, Guangxi, Guangdong, Ningxia, Heilongjiang
177-5289-5428

Mr. Xie

Mr. Xie

Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Gansu, Hebei
177-5289-5478

Regional Head of International Market


Hunan Zhijian Copier Remanufacturing Co., Ltd.

American Market

Contact: Christina Chan

WhatsApp: 86 17700581285

Hunan Zhijian Copier Remanufacturing Co., Ltd.

Asian and Oceanian Market:

Contact: Emily Lee

WhatsApp: 86 17773171085

Hunan Zhijian Copier Remanufacturing Co., Ltd.

European and the Middle East Market:

Contact: The Alice

WhatsApp: 8617377881231

Hunan Zhijian Copier Remanufacturing Co., Ltd.

African Market:

Contact: Nancy Chou

WhatsApp: 86 19198028602